Υπό ανάπτυξη: φωτοβολταϊκά πάρκα πάνω απο 40MW σε διάφορα στάδια εξέλιξης.