Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής παραγωγικής δυναμικότητος 100kW. 

Το έργο διαθέτει 768 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MT 130. Τα πλαίσια MT 130 είναι τεχνολογίας Tandem. Αποτελούν συνδυασμό άμορφου και μικρόμορφου φωτοβολταϊκού πλαισίου με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση και της απ’ ευθείας αλλά και της διάχυτης ακτινοβολίας, αλλά και εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Το ολοκληρωθέν φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί το πρώτο από τα οκτώ έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν για λογαριαμό της ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΕ από την ESS, συνολικής ισχύος 1,4 mW.