Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50kW στην Ιεράπετρα Κρήτης, θέση Ανατολή.

Το έργο διαθέτει 498 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MΑ 100 και τεχνολογίας άμορφου πυριτίου.

Η MHI μέσω της τεχνολογίας PCVD (Plasma Chemical Vapor Deposition) που αποτελεί καινοτομία της, παράγει μαζικά και με υψηλή ποιότητα φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου με άμορφο πυρίτιο. Τα πλαίσια MA100T2 διατηρούν την απόδοσή τους ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμοκρασίας.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.