Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 80kW στην Ιεράπετρα Κρήτης, θέση Ανατολή.

Το έργο διαθέτει 768 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MT 130.

Τα πλαίσια MT 130 είναι τεχνολογίας Tandem. Η τεχνολογία TANDEM εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση ειδικά σε ακραίες συνθήκες, όπως η υψηλή θερμοκρασία, η μερική σκίαση, η διάχυτη ακτινοβολία ή και ακόμα ο μη ιδανικός προσανατολισμός. Σε σύγκριση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά συστήματα η τεχνολογία TANDEM εξασφαλίζει περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, Fronius βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.