Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 80kW στην Ιεράπετρα Κρήτης, θέση Ανατολή.

Το έργο διαθέτει 478 φωτοβολταϊκά πλαίσια KD 210 της KYOCERA τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου.

Η KYOCERA είναι από τις πρώτες και μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων παγκοσμίως. Είναι η μοναδική εταιρία που διαθέτει καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία επίδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε πραγματικές συνθήκες έργου για 26 χρόνια, όπου έχει επιτύχει μείωση απόδοσης στο διάστημα αυτό μόλις 8,6%. Η αποδεδειγμένη ποιότητα και αξιοπιστία της KYOCERA είναι αδιαμφισβήτητη και διεθνώς αναγνωρισμένη.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί αντιστροφείς ισχύος Fronius. ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο