Ολοκληρώθηκε η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 100KW στη θέση  «Κόστος» Αγία Γαλατιανή  στη Πάρο.

Το έργο διαθέτει 416 φωτοβολταϊκά πλαίσια της KYOCERA τύπου KD-240 καθώς και οκτώ τριφασικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG150, βαθμιδωτής λειτουργίας ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.