Αρχές

Η Enolia Solar Systems ανεξαρτήτως μεγέθους του έργου, ακολουθεί πιστά 4 βασικές αρχές:

Κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση είναι επένδυση που αποδίδει εισόδημα στον ιδιοκτήτη της. Σχεδιάζεται και εγκαθίσταται με γνώμονα αφενός την αξιόπιστη και σταθερή λειτουργία για 20 έως 25 χρόνια και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης.