Ολοκληρώθηκε στις 20/1/11 το τετραήμερο σεμινάριο εγκαταστατών που διοργάνωσε η Enolia Solar Systems σε συνεργασία με την Fronius.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου έγινε θεωρητική εκπαίδευση πάνω στις σειρές IG, IG PLUS,IG TL αλλά και στο σύστημα τηλεπαρακολούθησης DAT COM της FRONIUS.

Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την τεχνική – πρακτική άσκηση πάνω  σε πραγματικές  βλάβες  και αντιμετωπίστηκαν με τον εντοπισμό την αντικατάσταση  και τη διαδικασία επιστροφής των  ελαττωματικών εξαρτημάτων στο εργοστάσιο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι εγκαταστάτες μας πιστοποιήθηκαν με τον τίτλο Fronius Service Partners, ο οποίος δίνεται από την Fronius σε όσους εγκαταστάτες έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευσή της δίδοντάς τους επίσημα τη δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης  στα προϊόντα της Fronius.