Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε η ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. σε συνεγασία με την SOLAREDGE TECHNOLOGIES και θέμα: ‘Φωτοβολταϊκοί Αντιστροφείς SolarEdge: σχεδιασμός, εγκατάσταση, αξιοποίηση δυνατοτήτων’.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 120 εκπρόσωποι τεχνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, και εντάσσεται στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων τα οποία διοργανώνει η ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ήδη από το 2009, για την υποστήριξη και ανάπτυξη των συνεργατών της.

Οι αντιστροφείς της SOLAREDGE TECHNOLOGIES συνδιάζουν μοναδικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους συμβατικούς αντιστροφείς: 

(α) Επιτρέπουν την χωροθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων με πολλαπλούς προσανατολισμούς, 

(β) μεγιστοποιούν την παραγόμενη ισχύ σε συνθήκες μερικής σκίασης, η οποία μπορεί να προέρχεται από δένδρα, καμινάδες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιμακοστάσια κ.λ.π. 

(γ) επιτρέπουν την παρακολούθηση της εγκατάστασης ξεχωριστά για κάθε Φ/Β πλαίσιο και 

(δ) λόγω του ανεξάρτητου MPP tracking ανά πλαίσιο δεν επηρεάζεται η απόδοση του έργου από τις πιθανές διαφοροποιήσεις στην γήρανση των πανέλων η οποία επέρχεται μετά από χρόνια. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω οι εγκαταστάσεις με SOLAREDGE αποδίδουν έως και 25% περισσότερο από έναν συμβατικό αντιστροφέα. 

Οι εν λόγω αντιστροφείς συνοδεύονται από δωδεκαετή εγγύηση υλικού και εικοσιπενταετή εγγύηση του βελτιστοποιητή (optimizer).

Η ΕΝΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A.E. ενισχύει από το 2008 συνεχώς την θέση της στον αναπτυσσόμενο κλάδο των φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Η εταιρεία πιστεύει και επενδύει στην διεύρυνση και ισχυροποίηση του δικτύου συνεργατών της, προσφέροντας ουσιαστική εκπαίδευση, συνεχή τεχνική υποστήριξη, άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων και ανταγωνιστικές τιμές.