Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100kW.

Το έργο διαθέτει 999 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MΑ100.

Η MHI μέσω της τεχνολογίας PCVD (Plasma Chemical Vapor Deposition) που αποτελεί καινοτομία της, παράγει μαζικά και με υψηλή ποιότητα φωτοβολταϊκά πλαίσια λεπτού υμενίου με άμορφο πυρίτιο. Τα πλαίσια MA100T2 διατηρούν την απόδοσή τους ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες, λόγω του χαμηλού συντελεστή θερμοκρασίας.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Το ολοκληρωθέν φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί το δεύτερο από τα οκτώ έργα που κατασκευάστηκαν για λογαριασμό της ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΕ από την ESS, συνολικής ισχύος 1,4 mW.