Επαγγελματικές στέγες

Έργα ισχύος από 20 kW, επί οροφής

1. Αφορούν κτίρια ιδιωτών ή επιχειρήσεων. Πρόκειται για  εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν την  διαδικασία εξαίρεσης απο τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).

2. Το μόνο που απαιτείται είναι η σύμβαση με την τοπική ΔΕΗ και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας της Πολεδομίας.
Η Ενόλια δρά επικουρικά στον πελάτη της ως σύμβουλός του, αλλά και μπορεί να αναλάβει για αυτόν και την αδειοδοτική διαδικασία που απαιτείται.

Σε κάθε περίπτωση η Enolia Solar Systems S.A. μελετά τα δεδομένα και προτείνει τη λύση που θα μεγιστοποιήσει την αξία της επένδυσής σας, ώστε να είστε σίγουροι για την επιλογή σας.