Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 500kW.

Θέση Αχλαδόκαμπος 100 kW.
Το έργο διαθέτει 476 φωτοβολταϊκά πλαίσια της KYOCERA τύπου KD-210.

Η KYOCERA είναι από τις πρώτες και μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων παγκοσμίως. Είναι η μοναδική εταιρία που διαθέτει καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία επίδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε πραγματικές συνθήκες έργου για 26 χρόνια, όπου έχει επιτύχει μείωση απόδοσης στο διάστημα αυτό μόλις 8,6%. Η αποδεδειγμένη ποιότητα και αξιοπιστία της KYOCERA είναι αδιαμφισβήτητη και διεθνώς αναγνωρισμένη.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Θέση Ποτάμια 100 kW.
Το έργο διαθέτει 768 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MT 130.

Τα πλαίσια MT 130 είναι τεχνολογίας Tandem. Η τεχνολογία TANDEM εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση ειδικά σε ακραίες συνθήκες, όπως η υψηλή θερμοκρασία, η μερική σκίαση, η διάχυτη ακτινοβολία ή και ακόμα ο μη ιδανικός προσανατολισμός. Σε σύγκριση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά συστήματα η τεχνολογία TANDEM εξασφαλίζει περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Θέση Σκλετνές 100 kW.
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής παραγωγικής δυναμικότητος 100kW.

Το έργο διαθέτει 768 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MT 130. Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Θέση Καλύβια 100 kW.
Το έργο διαθέτει 476 φωτοβολταϊκά πλαίσια της KYOCERA τύπου KD-210. Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.

Θέση Λάκκα 100 kW.
Το έργο διαθέτει 768 φωτοβολταϊκά πλαίσια της Mitsubishi Heavy Industries τύπου MT 130.

Τα πλαίσια MT 130 είναι τεχνολογίας Tandem. Η τεχνολογία TANDEM εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση ειδικά σε ακραίες συνθήκες, όπως η υψηλή θερμοκρασία, η μερική σκίαση, η διάχυτη ακτινοβολία ή και ακόμα ο μη ιδανικός προσανατολισμός. Σε σύγκριση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκά συστήματα η τεχνολογία TANDEM εξασφαλίζει περίπου 10% υψηλότερη ενεργειακή απόδοση.

Επίσης, το έργο χρησιμοποιεί τρείς τριφασικούς κεντρικούς αντιστροφείς ισχύος, τύπου Fronius IG400, βαθμιδωτής λειτουργίας, ώστε σε οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας ο βαθμός απόδοσης των αντιστροφέων να βρίσκεται πολύ κοντά στο μέγιστο.