Η Enolia ολοκλήρωσε στις 10 Σεπτεμβρίου συμφωνία για την κατασκευή, πώληση και σύνδεση, με το κλειδί στο χέρι, 2 έργα των 2 MW. Η κατασκευή των έργων θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.